Membres del Jurat


El jurat l'integren persones de reconegut prestigi en diferents camps de les ciències socials. Les decisions del jurat es prendran per majoria simple i el seu veredicte és inapellable. Josep Fontana, n'és president.

Composició: 

- Josep Fontana, historiador, professor emèrit de la Universitat Pompeu Fabra 

- Xavier Folch, editor d'Editorial Empúries, Grup 62  

- Rosa Sans,  directora de la Fundació Cipriano García 

- Josep M. Vallès, catedràtic emèrit de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona
 
- Maite Vilalta, Dra. en Ciències Econòmiques, professora d'Hisenda Pública, Universitat de Barcelona.