Via Laietana, 16. 7a planta
08003 Barcelona.
Tel. 93 481 27 81
fcg@ccoo.cat
 contrast  
Idiomes


  

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies


Presentació dels treballs

Els treballs s’han de presentar preferentment en català o bé en castellà. L’extensió del treball no podrà ser inferior a 150.000 espais ni superior als 200.000, en format DIN A4, a doble espai i a una sola cara.

Els treballs s’han de presentar de manera anònima, i en cap cas hi ha de figurar el nom de la persona que l’ha fet. S’han de lliurar dins d’un sobre tres exemplars en paper, degudament enquadernats, i amb suport digital. A la part exterior del sobre, només s’ha de fer constar el títol del treball i un pseudònim de l’autor o autora, i a l’interior s’haurà d’incloure un sobre tancat on figuri el nom i els cognoms de la persona autora de la recerca, l’adreça postal i l’electrònica, i el telèfon de contacte. A més, s’ha d’acompanyar d’una declaració que la recerca és original i inèdita.

Els treballs han de ser tramesos a la Fundació Cipriano García, PREMI 2014 a la recerca en ciències socials, Via Laietana número 16, 08003 Barcelona.


© CCOO de Catalunya | Avís legal

Aquesta pàgina compleix els estàndards del World Wide Web Consortium (W3C) i és accessible per a persones discapacitades.

Codi XHTML 1.0 Transitional vàlid! CSS Vàlid! Nivell A de les Directrius d'Accessibilitat per al Contingut Web 1.0 del W3C-WAI