CALENDARI


Termini d’admissió:

El termini d’admissió d’originals finalitza el 28 de setembre del 2018, a les 17 hores.


Emissió del veredicte:

El jurat emetrà el seu veredicte el 20 de novembre del 2018.