Contactar amb la Fundació Cipriano García

Si us interessa rebre més informació o voleu resoldre qualsevol dubte sobre el Premi Ángel Rozas, ho podeu fer trucant al telèfon 93 481 27 81
 
Escrivint un correu electrònic a fcg@ccoo.cat 

O dirigint-vos personalment a la seu de la Fundació Cipriano García a Via Laietana, 16. 5a Planta 08003 Barcelona