Membres del Jurat

El jurat de la 10ª convocatòria de 2019 l'integren persones de reconegut prestigi en el món del feminisme. Les decisions del jurat es prendran per majoria simple i el seu veredicte és inapel·lable.

Composició:
 Joana Agudo, consellera del Comitè Econòmic i Social Europeu, en representació de CCOO.

Dolors Comas d’Argemir, catedràtica antropologia social i cultural de la Universitat Rovira i Virgili.

Mercè Otero Vidal, professora i assessora de coeducació.

Teresa Torns, sociòloga i membre del QUIT.