Bases

Premi Aurora Gómez,

a la lluita feminista en l’àmbit laboral


10a edició - 2019


1a.
El Premi Aurora Gómez, a la lluita feminista en l’àmbit laboral, es concedeix a persones, col·lectius, entitats o organitzacions socials que s’han distingit per les seves actuacions en el món laboral i sindical, en la lluita per assolir la igualtat i l’eradicació de les discriminacions per raons de gènere que es donen en aquests àmbits i, al mateix temps, atorgar valor al treball de les dones.


Les propostes presentades han de tractar d’activitats desenvolupades des de la perspectiva de gènere en alguns dels camps següents:

1. Acords de negociació col·lectiva en qualsevol matèria i àmbit.

2. Plans d’igualtat a les empreses innovadors i exportables.

3. Experiències de lluita, de diàleg i de concertació social entre els agents socials i l’Administració en l’àmbit territorial amb relació a polítiques públiques (gestió i usos del temps, mobilitat, etc.).

4. Estudis, treballs de recerca o actuacions destacades en la lluita contra la desigualtat per raó de gènere en l’àmbit laboral.

5. Productes culturals (documentals, exposicions, etc.) relacionats amb la igualtat de gènere en el món del treball.2a. El guardó del premi consisteix en una obra original de l’escultora Mercè Riba.


3a. Les candidatures poden ser proposades per qualsevol persona o entitat.


4a. El termini de presentació de candidatures acaba el 15 de setembre del 2019.


5a. Les candidatures es presentaran per correu electrònic a fcg@ccoo.cat amb les dades d’identificació i contacte de qui proposa la candidatura, les dades d’identificació i contacte de la persona o entitat proposada com a candidata, i una breu descripció del treball o activitat desenvolupat.

S’hi pot afegir la informació i els annexos que es considerin oportuns perquè el jurat tingui el coneixement adient sobre les propostes que han d’avaluar.


6a. El jurat adjudicarà el premi per majoria simple. Així mateix, es reserva la facultat de declarar-lo desert. Emetrà el seu veredicte a finals de setembre del 2019. El lliurament del premi es farà el 5 d'octubre en el marc de la Festa del Treball Digne


7a. La Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya farà divulgació del veredicte a través dels mitjans que cregui oportuns.


8a. La participació en aquest premi comporta l’acceptació de cadascuna d’aquestes bases.