Calendari

Termini de presentació de les candidatures:
15 de setembre del 2019

El jurat emetrà el seu veredicte a finals de setembre de 2019