Contactar amb la Fundació Cipriano García

Si us interessa rebre més informació o voleu resoldre qualsevol dubte sobre el Premi Aurora Gómez, ho podeu fer trucant al telèfon 93 481 27 81

Escrivint un correu electrònic a fcg@ccoo.cat  

O dirigint-vos personalment a la seu de la Fundació Cipriano García a Via Laietana, 16, 7a Planta, 08003 Barcelona