Candidatura guanyadora 2010

Secretaria de Formació Sindical i Cultura - CCOO de Catalunya

Presentat per: Mercè Garcés Fernández

Acció
Accions culturals empreses al llarg de l'any, sobre les condicions laborals de treballadores del tèxtil

Descripció acció
Projectes culturals "Màquiles. L'esclavitud del segle XXI" i "Tèxtil 100%" sobre les realitats vitals i condicions laborals precàries, compartides per treballadores del tèxtil d'arreu del món. Una mirada crítica sobre causes i efectes de les situacions de desigualtat social i laboral (el conjunt del projecte inclou exposicions fotogràfiques, documental, representació teatral, versió virtual en web i proposta didàctica). 

El jurat ha valorat de manera molt positiva la concepció crítica i transformadora de la cultura en la transmissió dels valors d'equitat i igualtat de gènere així com també la globalitat del projecte.

També ha posat de manifest la qualitat tècnica i artística del treball presentat, la diversitat de suports en què es presenta (exposició, documental, programes de mà, web multilingüe) i les propostes didàctiques, adreçades a diferents nivells educatius.

El projecte, estructurat en dues fases, "Maquiles" i "100% Tèxtil", mostra dones d'arreu del món que comparteixen la realitat laboral comuna de ser treballadores i ex treballadores del sector tèxtil amb un mateix denominador comú, el treball en un sector feminitzat i invisible, amb unes realitats paral•leles en un temps i un món globalitzat que tenen unes condicions laborals que es distingeixen per la seva precarietat. Presenta dues cares d'una mateixa moneda - unes fàbriques que tanquen i deixen moltes dones en l'atur i sense futur i unes altres que obren i contracten dones en unes condicions de treball que violen els drets laborals.

Trobareu més informació de "Maquiles. L'esclavitud laboral del segle XXI" al web www.ccoo.cat/maquila .