Candidatura guanyadora 2011

GIRONA, LA ACAMPADA DE LA DIGNIDAD

Presentat per: Federación de Actividades diversas de CCOO de Catalunya

Acció
Realització d’una acampada (juny-juliol 2010) a les portes de la seu de la Generalitat de Catalunya a Girona.

Descripció acció
Acampada organitzada per defendre els llocs de treball d’unes quaranta treballadores de la neteja d’edificis i locals, injustament acomiadades. Es van portar a terme nombroses activitats de divulgació i reivindicació que van suscitar l’adhesió de la ciutadania. Després de 43 dies d’acampada es va aconseguir la readmisió de les treballadores i l’abonament dels salaris des•de el seu acomiadament.El jurat ha valorat una acció sindical de dones treballadores per defensar els seus llocs de treball i el protagonisme d’aquestes en la lluita sindical. Un col•lectiu invisible que aconsegueix finalitzar amb èxit i  aconsegueix que s’acompleixi la legalitat i es consolidi el sindicat a l'empresa.

El jutrat també va considerar que aquesta acció  havia estat realitzada amb creativitat en les activitats que varen dur a terme per tal de mantenir la unitat de les treballadores i al mateix temps guanyar-se la complicitat de la ciutadania.