Candidatures presentades en l'edició del 2012

1.- Prevención de la violencia de género en las universidades: Características de las buenas prácticas dialógicas

Presentat per: Marlen Mendoza Morteo

Descripció acció: Treball d’investigació entre dones acadèmiques, estudiants, treballadores i sindicalitzades de les universitats del Regne Unit i de Mèxic (UNAM), per tal de recollir informació de pràctiques i mesures d’èxit que contribueixin a prevenir la violència de gènere en l’àmbit universitari.

2.-  Pla d’igualtat de Ben-net, neteges i manteniments, SA

Presentat per:  Sandra Clapés Oriol

Descripció acció: Pla d’igualtat de gènere, de tracte, d’oportunitats i de no discriminació entre els treballadors de la empresa, i la seva difusió entre tot el personal.

3.- Lluita contra la discriminació per raó de sexe a l’empresa en el pagament de la retribució variable

Presentat per: Núria Solé, Integrant de la comissió d’Igualtat d’Ibermatica per CCOO

Descripció acció: Reclamació a l’empresa que es consideri com a jornades productives el període de permís de maternitat a afectes de càlcul de la retribució variable de l’any 2010. Es presenta denúncia a l’Audiència Nacional, i aquesta dicta sentència favorable per a les treballadores de l’empresa.

4.- Tesis doctoral sobre "La transversalización de la perspectiva de género en el proceso de “autorreforma sindical”  llevado a cabo actualmente en América Latina. Análisis del proceso y propuesta de indicadores".

Presentat per:  Michela Albarello

Descripció acció: Anàlisi del procés d’autorreforma sindical a nivell d’aplicació de l’enfocament de gènere, i mesura dels avenços cap a la equitat de gènere en les organitzacions sindicals i els seus reflexos en el món laboral.

5.- Campanya de sensibilització al voltant de l’assoliment dels drets humans laborals de les dones i de les seves lluites sindicals en matèria d’igualtat de gènere, als països del Sud.

Presentat per: Mercè Campabadal i Calbó.

Descripció acció: Edició en català, per part de la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO de Catalunya, de l’exposició “Treballadores del món. Avancem cap a la igualtat de gènere”.  Producció d’un audiovisual bilingüe (català/castellà), “Treballadores. Històries de lluita arreu del món per la igualtat de gènere en el treball”. Publicació del llibret bilingüe (català/castellà), “Treballadores. Qüestions entorn de la situació”.

veure 


6.- Espectacle teatral: CONSTANÇA: Elles, un secret i segles de creació.

Presentat per: Raquel Izaguirre

Descripció acció: Obra del MELANINA TEATRE, S.C.P que ret homenatge a les dones creadores i poetes de tots els temps. És la història de les dones creadores al llarg dels segles, de com s’han nodrit de l’esforç i la lluita de les seves predecessores per sortir a la llum i de com aquesta herència ha anat creant un vincle entre generacions que arriba fins a nosaltres.
veure


7.-
Firma del Protocol d'Assetjament sexual i per raó de sexe de Caprabo, 3 d’Octubre de 2011

Presentat per: Aurora Richarte Giménez, responsable de la Secretaia de la Dona de la Federació de Comerç, Hosteleria i Turisme (FCOHT).

Descripció acció: Denúncia d'assetjament sexual per part de dos treballadores d'una botiga de Barcelona. Es va constituir la comissió instructora, i després d'una complexa investigació, aquesta comissió va poder determinar assetjament sexual cap a les treballadores denunciants per part del cap de botiga i del segon encarregat. Les dues dones denunciants actualment estan treballant en d’altres centres de treball. El cap segueix exercint en una altra botiga, mentre que el segon encarregat va ser degradat i actualment exerceix de reposador.

veure 

8.- Vida laboral y sindical d’una dona sindicalista

Presentat per: M.G.M.

Descripció acció: A través de la descripció en primera persona dels avatars de Concha Navarro Espinosa de los Monteros, una noia en la postguerra , amb un pare republicà empresonat en les presons franquistes,  i una mare que ha d’afrontar la cura de tres criatures en temps molts difícils, fa un recorregut de la seva vida personal i el seu compromís polític i sindical, fins a la seva incorporació a la  Secretaria de la Dona de la  Federació Estatal de Pensionistes, des de la qual en el 2007 elabora i posa en marxa el Pla d’Igualtat de la Dona Pensionista.