Candidatura guanyadora en l'edició del 2012

 

Firma del Protocol d'Assetjament sexual i per raó de sexe de Caprabo 

 

Presentat per Aurora Richarte Giménez, responsable de la Secretaia de la Dona de la Federació de Comerç, Hosteleria i Turisme (FCOHT).

 

L’objectiu del projecte va ser el de crear un instrument útil per avançar  cap a unes relacions laborals en què no es produeixin situacions d'assetjament sexual i / o per raó de sexe.

 

De la candidatura presentada,  el jurat ha valorat el fet de que les dones víctimes d’assetjament hagin  pogut verbalitzar el problema,  ja que moltes vegades aquest no es fa visible  per vergonya, per por, etc.; la metodologia en que les companyes han intervingut, estructurada, sistemàtica, objectiva  i constant, valorant, analitzant i interpretant tota la informació recollida; els resultats, en un sector altament feminitzat, en el que les dones són precisament les que ocupen les categories més baixes, establint de forma implícita i explicita una jerarquia de poder moltes vegades difícil de combatre, i finalment el que té de precedent, no només en el sí de l’empresa, sinó extensible al conjunt del sector.

 

Els resultats aconseguits al llarg de tot el procés validen l'eficàcia del Protocol d'actuació contra l'assetjament sexual a la feina: les dues dones que van denunciar davant la comissió l'assetjament, van ser traslladades a altres botigues durant la investigació d'aquest. Actualment estan treballant en els centres de treball als que van ser traslladades. El cap de botiga també va ser traslladat de botiga i segueix exercint en una altra botiga. El segon encarregat va ser degradat i actualment exerceix de reposador.