EDICIÓ 2013
CANDIDATURES PRESENTADES

1.- Acció:8 de Marzo de 2013, día de la mujer trabajadora 

                • 25N 2012


Presentat per:
Secció Sindical de CCOO de l’Hospital de Sant Rafael, Marcelona

Descripció acció: Dos projectes que plantegen qüestions fonamentals per a les dones en l’àmbit laboral, d’igualtat i respecte a la violència de gènere. Entre els objectius d’aquests treballs cal destacar el de promoure una cultura d’igualtat i respecte entre ambdós sexes i remarcar la importància de la dona en tots els àmbits de la societat.

Veure


2.- Acció: Parlem a les escoles: Dona treballadora

Presentat per: Acció Jove – CCOO de Catalunya

Descripció acció: Projecte destinat a nens i nenes adolescents des de 4rt d’Eso a 2n de Batxillerat i cicles formatius. Es tracta d’un taller interactiu de 3h de durada on hi ha una primera part introductòria centrada en el mercat de treball on s’explica el seu funcionament; una segona part centrada en la dona treballadora, on es posen de manifest les discriminacions que pateixen les dones, la doble discriminació pel fet de ser dona jove i treballadora i les conseqüències d’aquest fet, i una tercera part on s’aborda la dona com a ciutadana i el tracte social que rep i els avenços o no en termes de discriminació, cosificació, us i abús.

Veure

3.- Acció: Revista de la Dona – 8 de març

Presentat per: Carme Hortiguela Bodi.

Descripció acció: La Revista de la Dona, que desde 1991 es publica tots els anys el 8 de març, es una de les activitats de la Comissió de la Dona de la secció sindical del Grup Gas Natural Fenosa Catalunya i el Consell Sindical Fiteqa – CCOO. En ella es tracten temes d’actualitat, la violència de gènere, les reivindicacions socials i els drets laborals de les dones. També s’hi inclouen temes culturals com llibres o pel•lícules i homenatges i records per a dones treballadores que s’han significat en la seva lluita.

Veure

4.- Acció: Observatori IQ, dones, homes i vida quotidiana

Presentat per: María de la Fuente

Descripció acció: Treball d’investigació que selecciona i agrupa les informacions estadístiques més rellevants des de la perspectiva de gènere de Catalunya. S’han agrupat en els temes de salut, cura, temps, renda, seguretat, relacions interpersonals, entorn urbanístic, ocupació i educació, el coneixement, la informació, la creació i el poder. En total hi ha més de 300 dades. Com es veurà hi ha entre 15 i 35 indicadors per cada temàtica, essent l’apartat d’ocupació aquell que en disposa més. En alguns casos el repte és trobar informació estadística sobre la temàtica. En el cas d’ocupació, el repte ha estat seleccionar un nombre acotat d’indicadors, ja que hi ha una multitud d’informació estadística de qualitat.


5.- Acció: NO OBLIDAREM - ELNA

Presentat per: CCOO Baix Llobregat – CCOO Vallès Occidental

Descripció acció: Activitat portada a terme per les CCOO Baix Llobregat i del Vallès Occidental per recordar l’exili de les dones republicanes al sud de França. L’activitat consisteix en un viatge a la platja d’Argelers i a la antiga Maternitat d’Elna per retre homenatge i fer visibles a aquestes companyes lluitadores, creadores de vida i generadores de complicitats. Conèixer a Elisabeth Eidenbenz, la dona que va fer possible la maternitat d’Elna, destacar el seu coratge i la seva capacitat de resistència en un dels pitjors escenaris: la guerra i els camps de concentració on les dones i les nenes es converteixen en els essers més vulnerables


6.- Acció: Plan de Igualdad Chupa Chups SAU, Can Serra

Presentat per: Comisión de Igualdad de Chupa Chups SAU. Can serra, Sant Esteve Sesrovires

Descripció acció: Projecte de Pla d’igualtat” que consisteix en un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendent a assolir dins l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe.


7.- Acció: Pla de Igualtat Barcelona Sales & Service Center Citicorp Customer Services S. L. y Citioperaciones A.I.E

Presentat per: Secció sindical CCOO Citicorp

Descripció acció: El pla d’igualtat consisteix en un conjunt de mesures amb la finalitat d’assolir la igualtat de tracta no només des de la perspectiva de gènere sinó també des de les diferències ètniques, religioses, culturals...


8.- Acció: Protocol per a la prevenció i l’abordatge en els casos que afectin a la dignitat i la discriminació en el treball

Presentat per: Alba Garcia FSC-SAL

Descripció acció: Aquest protocol d’actuació es desenvoluparà a l’Empresa”Barcelona Activa” i la seva finalitat és establir criteris comuns per a la prevenció, detecció , anàlisi i propostes d’actuació amb mesures preventives en relació a qualsevol situació d’assetjament que puguin sofrir les persones treballadores d’aquesta empresa o que es donin en qualsevol dels espais amb àmbit d’aplicació dels seus serveis.


9.- Acció. Indicadors d’impacte del Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones (2011-2015)

Presentat per: Alba Garcia FSC - SAL

Descripció acció: Aquest Pla d’igualtat, a L’Ajuntament de l’Hospitalet, s’articularà a través dels següents indicadors:
- Política i estratègia d’igualtat.
- Polítiques de l’impacte a la societat amb la perspectiva de gènere
- La representativa de les dones. Accés i promoció
- Retribució econòmica
- L’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe
- La competitivitat i d’igualtat d’oportunitats
- Conciliació vida familiar i laboral
- Comunicació, imatge i llenguatge no sexista


10.- Acció. Observatori del sector de l’administració local

Presentat per: Alba García FCS-SAL

Descripció acció: Espai Web amb la finalitat de conèixer i difondre “bones pràctiques”, així com altres tipus d’informació sobre les condicions laborals i socials del personal que treballa a les administracions locals, amb la finalitat de facilitar l’acció sindical als delegats i delegades.
Entre les diferents temàtiques que tracta aquest Web, es prioritza i tenen un tractament especial totes aquelles accions, documents, experiències.... dirigides a assolir la plena igualtat entre homes i dones.


11.- Acció. Pla de formació a tota la plantilla de l’empresa AUTOLIV KLE S.A.U

Presentat per: Isabel García Rodríguez

Descripció acció: El pla de formació adreçat al conjunt de treballadors i treballadores de l’empresa va sorgir del consens entre la part empresarial i la representació sindical. L a seva finalitat va ser la de sensibilitzar i fer veure als companys que la igualtat entre homes i dones no només és cosa de “dones “ sinó que afecta al conjunt de la societat i que per avançar cal el compromís del conjunt de la societat.