Premi Aurora Gómez a la lluita feminista en l'àmbit laboral


EDICIÓ 2016

CANDIDATURES PRESENTADES

Candidatura 01

Acció:

Motor Ibérica. 1976, 100 dies de vaga

Presenta:

Miguel Angel Boíza, Secretari General Secció Sindical Intercentres Nissan Motor Ibérica

Descripció de l’acció:

aquest anys es compleixen 40 anys de la tancada de les dones a l’Església Sant Andreu, Plaça Orfila, Sant Andreu.

En un temps en què el paper de les dones era percebut com a secundari dins la societat, les dones dels treballadors en vaga de Motor Ibèrica, van assumir un protagonisme clau en la defensa dels drets laborals i socials dels treballadors.

La seva lluita va contribuir de manera decisiva a potenciar el moviment de solidaritat del conjunt de la societat envers la vaga. Van aconseguir que la vaga dels treballadors de Motor Ibèrica tingues un gran ressò en els mitjans de comunicació i en la societat en general.

I mes enllà de la seva incidència directa en el conflicte, la seva lluita pels drets laborals i socials va contribuir a eradicar les discriminacions de gènere, al situar-se en pla d’igualtat amb els homes.

La repercussió de la seva acció va contribuir a la incorporació activa de moltes dones en les lluites sindicals i dels moviments veïnals.

“El dia 1 de juny de 1976, 250 dones i fills de treballadors de Motor Ibèrica varen iniciar una tancada a l’Església de Sant Andreu en recolzament de la vaga, que va durar 28 dies, quan varen ser violentament desallotjats per la policia” (publicat a la premsa de l'època)

Avui, com ahir, els drets laborals i socials estan en perill, sols la participació activa de tots en la seva consecució i defensa assegurarà el seu manteniment.


Candidatura 02

Acció:

Revista de la Dona de CCOO a Gas Natural Fenosa Catalunya 8 de març de 2016

https://www.ccoo.cat/pdf_documents/Grupo Gas Natural Revista.pdf

Presenta: Elena Ruiz Carrillo, Secretaria General Secció Sindical Interempreses CCOO Indústria Grup Gas Natural  Fenosa Catalunya

Descripció de l’acció:

Des de fa 26 anys ininterrompudament des de les CCOO del Grup Gas Natural Fenosa a Catalunya (recentment constituïdes a Secció Sindical Interempreses CCOO Indústria del Grup Gas Natural Fenosa), es ve editant i distribuint entre les companyes i companys dels centres de treball de Catalunya, cada 8 de Març, la nostra revista reivindicativa del Dia Internacional de la Dona. En ella, amb l'aportació d'afiliades, afiliats i simpatitzants, pretenem donar visibilitat a totes les discriminacions que, malgrat tots els avenços en temes d'Igualtat dels últims anys, segueixen existint en el nostre àmbit laboral més proper i també, en la societat espanyola. Així mateix, també donem visibilitat a situacions aberrants que ocorren a la resta del món i que atempten contra els drets bàsics de qualsevol dona.

Aquesta revista neix de l'esforç individual de cada participant per transformar-se en un instrument de lluita contra les desigualtats que per raó de gènere segueixen existint tant en les societats del mal anomenat primer món, com en les del tercer món.

Al número d'aquest any, https://www.ccoo.cat/pdf_documents/Grupo Gas Natural Revista.pdf, hem parlat de Corresponsabilitat, perquè sense ella mai arribarem a una Igualtat plena, sense estereotips, on exigim que les persones, les institucions i els mitjans de comunicació inculquin valors de Corresponsabilitat a les noves generacions. També hem parlat de com en el nostre àmbit més proper, Gas Natural Fenosa, alguna cosa està canviant, en haver-se produït durant l'any passat incorporacions de dones a llocs de treball on tradicionalment només hi ha hagut homes.

Hem parlat del menyspreu amb què es tracta sovint a les dones progressistes i d'esquerra que han irromput en els últims temps en el panorama polític, tan sols pel fet de ser dones. Hem parlat del binomi prostitució i homes poderosos, i el doble sentit que això comporta en la igualtat de la dona. I hem parlat de molts altres temes: Casaments infantils al Líban, les diferències salarials, sobre Elisabeth Eidenbez i Maria Teresa Carbonell.


Candidatura 03 (guanyadora)

Acció:

La igualdad de oportunidades en Unilever España.       

Presenta:

Maribel Navarro Manzano. Seccion sindical cc.oo. Unilever España. Comisión de Igualdad Unilever España. Comité Europeo UEWC.

Descripció de l’acció:

La secció sindical de CCOO d'Unilever Espanya presenta el treball realitzat a les oficines centrals d'Unilever situades a Viladecans.

En aquest centre, treballen 450 persones fonamentalment d'Administració, Màrqueting i Vendes.

Aquesta plantilla està composta al 50% de dones i homes.

Ens centrarem fonamentalment en un dels projectes que va començar després de signar el nostre pla d'Igualtat el 2013 i que se centra en diferents campanyes efectuades per a la Formació i sensibilització en matèria d'Igualtat. Organitzades i promogudes per la nostra Comissió d'Igualtat.

En aquest any 2016 tota aquesta feina ens ha permès la celebració del 8 de març per primera vegada de forma conjunta amb la Direcció de l'Empresa.

Volem destacar també que ha contribuït al desenvolupament d'un projecte europeu emmarcat en el que anomenem "Agenda de Barcelona" i que desenvolupa el Comitè Europeu.

https://www.ccoo.cat/pdf_documents/A-3 PLAN DE IGUALDAD.pdf

https://www.ccoo.cat/pdf_documents/A-5 8 DE MARZO 2016.pdf

 

https://www.ccoo.cat/pdf_documents/JORNADAS_FORMACION_UNILEVER.pdf

 Candidatura 04


Acció:

Grup Tècnic d’Assetjament de la Comissió d’Igualtat i del Temps de Treball del Consell de Relacions Laborals

Presenta:

Lidia Sandalinas Félez. Secretaria de la Dona. CCOO de Catalunya

Descripció de l’acció:

A l’any 2014 la Comissió d’Igualtat del Temps de Treball del Consell de Relacions Laborals es va plantejar elaborar un document de consens que contingués tota la informació necessària per elaborar i implementar un Protocol contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, i que facilités models de referència i orientacions pràctiques que permetessin l’adequació d’aquest protocol a cada empresa i a cada realitat.

Amb aquest motiu es va constituir un Grup Tècnic d’Assetjament format per persones expertes en la matèria de CCOO, UGT, FOMENT, PIMEC, l’Àrea de Qualitat en el Treball de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, de l’Institut de Seguretat i Salut Laboral, de la Inspecció de Treball de Catalunya i de l’Institut Català de les Dones, amb el suport del personal tècnic de la Secretaria General del Consell de Relacions Laborals.

Durant l’any 2015 aquest grup es va reunió 16 vegades i desprès d’un important treball van elaborar el document que es va presentar al mes de novembre de 2015 a l’Espai Cuina de la Francesca Bonnemaison.

El Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa, es un document fruit del consens, molt útil i eficaç per a la implantació de protocols a totes les empreses, amb la finalitat de prevenir i eradicar la violència masclista a la feina. És una eina molt útil i eficaç ja que és fruit del consens entre representació sindical, representació empresarial i administració. I és una eina molt útil en quan als seus continguts de la que ja sabem que està sent utilitzada per a la elaboració de protocols en algunes empreses i administracions.

S’adjunta el Protocol

Candidatura 05

Acció:

Consolidació de les millores del Pla d’igualtat de l’empresa ITALCO, S.A. Campanyes específiques de salut orientades a les dones, conciliació contra la violència masclista, discriminació, assetjament i reivindicació del 8 de març

Presenta:

Jordi Arnaiz Moreno, Secretaria General de CCOO Indústria del Vallès Occidental – Catalunya Central

Descripció de l’acció:

Som el comitè d'una empresa que es dedicada a la confecció d'americanes i pantalons d'alta costura del grup italià Ermenegildo Zegna.

En l'actualitat som 444 treballadors de plantilla, com a resultat de diverses fusions i trasllats de quatre centres, que havia repartits per la comarca del Vallès Occidental.

Porten 43 anys a Espanya i el 90% de la plantilla som dones.

En la situació actual de crisi mundial i com a conseqüència d'ella, hem patit i estem patint la pèrdua de drets dels treballadors i de les condicions de treball, en major o en menor mesura, per axó la nostre tasca es mes important que mai. El comitè avui son 13 , 12 son dones i nomes hi ha un home.

¿ Implementar polítiques d’igualtat en totes les activitats de gestió i producció de l’empresa

¿ Garantir les possibilitats de conciliació a les dons , per tal de poder fer compatible la seva vida laboral, amb la maternitat i la guarda del seus fils , sense haver de demanar reducció de jornada i que axó sigui una merma salarial.

¿ sistema retributiu sense discriminació

¿ Formar per facilitar el desenvolupament d’habilitats i competències sense distinció de gènere

¿ Promoure mesures que afavoreixin la conciliació del temps laboral i personal

¿ Garantir un entorn lliure d’assetjament

¿ Conscienciar a la plantilla majoritàriament de dones + del 90% , per tal de mantenir un compromís amb l’ igualtat que impliqui a tota la plantilla i a la direcció de l’empresa.Candidatura 06


Acció:

Postulación de la Comisaria Cristina Manresa Llop para el Premio Aurora Gómez a la lucha feminista en el ámbito laboral

Presenta:

Ernesto Mallo. director de BAN! - Buenos Aires Negra - Festival Internacional de Literatura Policial

Descripció de l’acció

 La Comisaria Cristina Manresa Llop, es Licenciada en Historia del Arte y diplomada en Criminología, ambos por la Universidad de Barcelona. Ingresó en Mossos d'Esquadra en 1991. Entre los principales destinos destaca el de Sotscap de la comisaria de Blanes, Cap de la comisaria de Grácia i cap de la comisaria de Sants Montjuïc. Realizando en ellas una gestión mediadora y participativa de la seguridad de los distritos.

Es la primera comisaria (y hasta el momento única) mujer que ha accedido al máximo rango en la insitución policial de Catalunya, desde 2009. Dirige desde entonces la Región Policial Metropolitana Sud: Hospitalet, Baix Llobregat, Alt Penedés y Garraf. Tiene a su cargo 15 comisarías y 1.900 efectivos.

Es una firme defensora y promotora de los derechos de la mujer y de la igualdad dentro de las instituciones policiales y en otras áreas del quehacer público y privado.

Proponemos a la comisaria Cristina Manresa Llop para el Premi Aurora Gómez a la lluita feminista. Por su carrera, trayectoria y por su inclaudicable defensa de los derechos de la mujer, por la promoción constante del trabajo y carrera femeninas dentro del cuerpo al que pertenece; por su permanente trabajo de difusión y el ejercicio de acciones concretas para garantizar la seguridad; y porque predica con el ejemplo un modelo policial ético, democrático, igualitario y eficaz al servicio de la sociedad.Premi Aurora Gómez a la lluita feminista en l'àmbit laboral.