Premi Aurora Gómez a la lluita feminista en l'àmbit laboral


EDICIÓ 2017

CANDIDATURES PRESENTADES

 

Candidatura 01

Acció:

Negociació, aprovació, posada en marxa i difusió del Protocol contra l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’Ajuntament de Barcelona.

Persona/entitat proposada:

Secció Sindical CCOO Ajuntament de Barcelona

Presenta:

Lidia Sandalinas Félez. Secretaria de la Dona. CCOO de Catalunya

Descripció de l’acció:

El 23 de març de 2017 va ser aprovat el Protocol per a la prevenció, la detecció, la actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe a l’Ajuntament de Barcelona.

La proposta d’atorgar el Premi Aurora Gómez a la Secció Sindical de CCOO de l’Ajuntament de Barcelona, es per la seva continuada activitat, incidència i propostes de negociació, per aconseguir fer aquests passos en la lluita contra les desigualtats i discriminacions contra les dones, i en aquest cas específicament contra l’assetjament sexual i per raó de sexe. La signatura i aprovació del Protocol va ser informada la mateixa tarda a la plantilla de l’Ajuntament per part de la Secció Sindical, i el protocol a més està també penjat a la pàgina web de la Secció sindical.

Ja han tingut ocasió d’activar en diferents moments el protocol i amb el seu dia a dia estan actuant contra totes les dificultats que apareixen per eradicar aquestes violències cap a les dones.Candidatura 02

Acció:

'Dones, feines i mobilitat'

Persona/entitat proposada:

Departament de Sostenibiliat de CCOO de Catalunya

Presenta:

Jose Manuel Jurado Villena

Descripció de l’acció:

El Departament de Sostenibilitat de CCOO de Catalunya ha impulsat el projecte 'Dones, feines i mobilitat', que mostra, a través d'una sèrie de vídeos, situacions i casos de dones que han de desplaçar-se per anar i/o tornar de la feina o, fins i tot, per cercar-ne.

El projecte té el suport de l’Ajuntament de Barcelona i vol fer propostes per garantir una mobilitat segura, sostenible i inclusiva.

Feu clic per veure els vídeos:
1. 
Dones, feines i mobilitat: sector de la neteja d'edificis i locals
2. 
Dones, feines i mobilitat: sector públic
3. Dones, feines i mobilitat: recerca d'ocupació
4. 
Dones, feines i mobilitat: polígons industrials Candidatura 03

Acció:

Sentència sobre el dret d'una treballadora de DIA a reduir jornada i triar horari per guarda legal

Persona/entitat proposada:

Secció Sindical de CCOO de Dia

Presenta:

Maite Lagunas Herrero

Descripció de l’acció:

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/03_Drets constitucionals_sentencia.pdf

L’Acció sindical de la Secció Sindical de CCOO de DIA que va portar a la resolució de  la sentència del Jutjat Social núm. 2 de Mataró sobre el dret d'una treballadora de DIA a reduir la jornada i triar l'horari per guarda legal. Aquesta sentència incideix en l'obligació dels tribunals de protegir drets constitucionals com són el dret a la no discriminació per raó de circumstàncies personals i el mandat de protecció a la família i la infància, drets que poden quedar compromesos quan no es permet a la persona treballadora triar la concreció horària en la reducció de jornada per guarda legal, tal com recull la STC 26/2011 de 14-03. Aquesta sentència ha millorat les condicions de treball a l’empresa

Candidatura 04

Acció:

Revista de la Dona de CCOO a Gas Natural Fenosa Catalunya 8 de març

Persona/entitat proposada:

Secció Sindical de CCOO Gas Natural Fenosa


Presenta:

Elena Ruiz Carrillo

Descripció de l’acció:

Desde hace 26 años las CCOO del Grupo Gas Natural Fenosa en Cataluña (recientemente constituidas en Sección Sindical Interempresas CCOO Industria del Grupo Gas Natural Fenosa), se viene editando y distribuyendo entre las compañeras y compañeros de los centros de trabajo de Cataluña, cada 8 de Marzo, nuestra revista reivindicativa del Día Internacional de la Mujer. En ella, con la aportación de afiliadas, afiliados y simpatizantes, pretendemos dar visibilidad a todas las discriminaciones que, a pesar de todos los avances en temas de Igualdad de los últimos años, siguen existiendo en nuestro ámbito laboral más cercano y también, en la sociedad española. Asimismo, también damos visibilidad a situaciones aberrantes que ocurren en el resto del mundo y que atentan contra los derechos básicos de cualquier mujer.

Esta revista nace del esfuerzo individual de cada participante para transformarse en un instrumento de lucha contra las desigualdades que por razón de género siguen existiendo tanto en las sociedades del mal llamado primer mundo, como en las del tercer mundo.

Este año, desde la Sección Sindical hemos decidido presentar nuestra revista a la 8ª Edición del Premio Aurora Gomez a la lucha feminista en el ámbito laboral, por lo que os hacemos llegar nuestra candidatura.

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/04_Revista de la Dona.pdf
Candidatura 05


Acció:

Una mirada de género en la acción sindical de CCOO SEAT

Persona/entitat proposada:

Secció sindical de CCOO SEAT

Presenta:

Saida Ehliluch El Antit

Secretaria d’ocupació i compromís social i de cooperació i Solidaritat de la Unió Comarcal del Baix Llobregat

Descripció de l’acció:

La experiencia presentada por la Sección Sindical de CCOO SEAT destaca la evolución de diferentes medidas en materia de igualdad entre mujeres y hombres que han constituido un salto cualitativo en la consecución de derechos y en el establecimiento de políticas reales de igualdad, conseguidas en el marco de la negociación colectiva en la empresa.

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/05_SEAT_UNA MIRADA DE GENERO.pdf

                      

                                                         

Candidatura 06


Acció:

Campanya "Equilibra la balanza".

Persona/entitat proposada:

Secció Sindical de CCOO del Banc Popular

Presenta:

Marta González Clua, Secretaria Estatal de Igualdad de Oportunidades de CCOO

Descripció de l’acció

Es tracta d'una campanya que posarem en marxa al setembre d'aquest any dins el Banc Popular. Amb aquesta acció es pretén donar impuls a la corresponsabilitat en quan a les mesures de conciliació que hi ha a la disponibilitat de tota la plantilla.

Es tracta de difondre les mesures de conciliació i al mateix temps fomentar que els homes també gaudeixin i en facin us. He escollit les tres mesures que agafen més dones que homes, he acompanyat l’eslògan de la campanya amb un breu text de conscienciació i el més important he incidit amb la part gràfica on es veuen homes fent accions de conciliació (anar a buscar als fills i filles al col·legi, fent deures amb els nens i nenes, cuidant als familiars...). D'aquesta manera es demana als homes una corresponsabilitat de forma molt visual i sense obligar a fer-les sinó conscienciar a fer-les. Aquest és l’esperit amb que neix aquesta campanya. 

 


Candidatura 07


Acció:

La tasca continuada que duen a terme les dones de la secció Sindical de CCOO del Comité d’empresa de LIMASA

Persona/entitat proposada:

Secció Sindical de CCOO del Comité d’empresa de LIMASA

Presenta:

Ovidi Huertas Castillo - Coordinador CCOO Barcelonès Nord

Descripció de l’acció

Visualització i reconeixement a la tasca continuada que duen a terme, ja fa tres dècades, les dones d’aquesta secció sindical exemplar quant a lluita, organització, reivindicació, assoliment de compromisos i d’objectius, en un marc de companyia i diàleg permanent amb l’empresa, que les hi atorga un segell indiscutible d’autenticitat i credibilitat.

La municipalització del servei:  històrica reivindicació d’aquest col·lectiu que treballa a Santa Coloma des del primer ajuntament democràtic. Actualment protagonitzen una nova embranzida arrel les consecucions d’altres municipis de l’àrea metropolitana. En les últimes setmanes han dut a terme mobilitzacions al carrer, intervenció amb petició de paraula al Ple Municipal de maig, i innumerables trobades amb responsables municipals en demanda d’un treball digne, clàusules socials imprescindibles i garanties d’estabilitat laboral.

Respecte a l’antiguitat: els successius convenis han anat millorant les condicions laborals. Tant mateix el 1994/1995 les mobilitzacions i, finalment, una vaga secundada per tothom va impedir la retallada de drets.

Consecució de les 35 hores setmanals i la jornada continuada: arrel l’alerta d’acomiadament de 16 persones i la negativa reiterada a negociar, a finals de 2012 les treballadores protagonitzen un tancament a l’Ajuntament fins que no es resol el tema. Aquesta acció marca la consecució de la jornada intensiva i poc després de les 35 hores setmanals. 

Renovació de la plantilla prioritzant la llista de suplents: la implicació del comitè en afavorir la incorporació de les treballadores suplents fa que hagin desenvolupat un sistema de renovació permanent de la plantilla i gestió de les substitucions de manera justa i reconeguda per la empresa.

LIMASA compta amb una plantilla de 130 persones -120 dones i 10 homes- que treballa majoritàriament a Santa Coloma de Gramenet, a més d’algun servei puntual a Sant Adrià de Besòs i a Badalona. Hores d’ara es troba en període de licitació la renovació del contracte dels serveis de neteja a Santa Coloma, un tràmit que s’allarga sine die per defectes administratius de forma i contingut, generant incertesa i malestar entre les treballadores sabent-se representants de tot el col·lectiu.

La paciència, la serenitat, la intel·ligència, la  tossudesa incombustible, el no defallir quan s’enfronten fins i tot a la incomprensió del seu entorn més proper, les fa admirables. Elles saben que, a moltes cases, només entren els diners que guanyen en aquesta feina. Plantilla, substitucions esporàdiques, suplències, cap de setmana... companyes totes amb perfils semblants i, algunes, amb vivències que colpegen.Candidatura 08 (Accèssit)


Acció:

Auxiliares de la dependencia, cuidadoras del pueblo

Persona/entitat proposada:

Sector de Dependència de CCOO de Catalunya

Presenta:

Pilar Ceprián, sector de la Dependencia

Descripció de l’acció

Llevamos años luchando y reivindicando mejoras laborales. Hemos acompañado  a nuestra reivindicaciones en sanidad,  pero nunca se hablaba de las auxiliares de la dependencia. 

Salimos a la calle con nuestra camiseta naranja por primera vez un 1 de Mayo, y desde entonces no hemos dejado de salir con ella. Hemos  hablado con políticos, con la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya,  con los medios de comunicación, con asociaciones, hemos ido a Zaragoza, a Madrid a todos los lugares que nos han dado la oportunidad para explicar la realidad de la dependencia: nuestra precariedad.

Video

https://www.youtube.com/watch?v=SBdbVG2QVfc&authuser=0
 Candidatura 09 Acció:

La brecha salarial en la empresa Complementos Sanitarios S.A.

Persona/entitat proposada:

Secció Sindical de Complementos Sanitarios SA

Presenta:

Yolanda Navarro

Secretaria de Políticas de Igualdad de CCOO Industria Catalunya

Descripció de l’acció

Tras mucho tiempo, la Sección Sindical de CCOO, y después de  ganar las elecciones Sindicales, han podido negociar y ratificar un acuerdo en el Tribunal Laboral de Catalunya  para reducir las brechas salariales existentes en los grupos profesionales donde existen más presencia femenina.

Acuerdo firmado

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/09_Complementos Sanitarios_butlleta.pdf
 Candidatura 10 Acció:

Consolidació de les millores del Pla de Igualtat acordat amb la direcció de l’empresa ITALCO S.A.

Persona/entitat proposada:

Secció Sindical Italco,

Presenta:

Jordi Arnaiz Moreno (S.General CCOO Industria V.Occidental – Catalunya Central)

Descripció de l’acció

Italco S.A. és una empresa de Sant Quirze del Valls, que porten molts anys compromesos per la lluita feminista, la Campanyes específiques de salut orientades a les dones, conciliació contra la violència masclista, discriminació, assetjament i actes reivindicatius del 8 de Març, a més de consolidar les millores del Pla d'Igualtat acordat amb la Direcció d'Empresa, introduint la Formació específica i permisos especials de conciliació

Millores en la conciliació. quadre de permisos

 Protecció de la maternitat

 Formació especifica per a dones

 Conciliació fel temps de treball

 Prevenció de l’assetjament, mobbing

 Sensibilització i comunicació.

 Campanyes de salut especifica per a dones.

Prevenir els riscos Laborals


Encara que fa 30 anys van començar a demanar les primeres treballadores un dret a la reducció de jornada per la cura d'un menor amb la negativa per part de la direcció d'empresa.

Al que les treballadores vam respondre amb l'amenaça de mobilització i denúncies, després de diversos mesos de conflicte es va aconseguir que s'apliqués el dret amb un únic horari per a les treballadores que sol·licités aquest dret.

Una vegada que l'empresa va reconèixer aquest dret no s'ha deixat de treballar en aquest objectiu per millorar aquestes condicions

En l'actualitat hi ha al voltant de 15 horaris diferents adaptats a les necessitats de les treballadores sent conscients que a causa que treballem en cadenes això dificulta el procés organitzatiu.

Al llarg de tots aquests anys una vegada que es va reconèixer el dret de la treballadora s'han anat ampliant diverses mesures que faciliten a les dones tenir una feina remunerada.
Candidatura 11 (Guanyadora)Acció:

Nocturnas: La vida cotidiana de las mujeres que trabajan de noche en el Área Metropolitana de Barcelona.

Persona/entitat proposada:

Sara Escalante

Presenta:

Laura Lozano Pintor

Descripció de l’acció

Treball de doctorat  on s’ha posat veu e imatge a les dones que han fet possible aquest projecte, 24 dones de l’area metropolitana que treballen o han treballat de nit, entre elles un grup de sindicalistes de CCOO del Baix Llobregat i el Barcelones.

NOCTURNES està fet amb el treball cooperatiu de totes les dones que han fet possible aquest projecte innovador, donar-t’hi veu.

L’informe recull la mobilitat i transport a l’AMB, percepció de la seguretat , masclisme, impacte i desenvolupament de la vida quotidiana des de una prespectiva de gènere.

Us deixo un extracte de la presentació del informe que va fer la Sara que crec molt encertada.

videos

https://issuu.com/punt6/docs/nocturnes_catala

https://issuu.com/punt6/docs/nocturnas_castellano

http://www.punt6.org/2016/12/11/nocturnas-mujeres-trabajadoras-de-noche/                                                                         

https://www.youtube.com/watch?v=LvKxqeAJRTY&t=6s

https://www.youtube.com/watch?v=vp3EZiQufsA&t=19s

https://www.youtube.com/watch?v=JC2oJY2OERc

https://www.youtube.com/watch?v=vp3EZiQufsA