Publicacions 

  
Premi Ángel Rozas 2 Trabajo y Hogar. Un análisis de género y clase en un contexto de crisis
07/11/2018

El treball guanyador del Premi Angel Rozas a la recerca en ciències socials per a investigadors i investigadores novells ha estat publicat en un llibre titulat Trabajo y Hogar. Un análisis de género y clase en un contexto de crisis, de Núria Sánchez MiraEl llibre analitza les transformacions en la divisió social del treball entre homes i dones. I ho fa en un moment en què està canviant acceleradament -almenys en part de la societat- el rol masculí com "proveïdor domèstic". Vist des d'una perspectiva feminista, es tracta un assaig rigorós i documentat que dóna pistes sobre els canvis que van a produir-se en els propers anys, a més de donar compte dels que ja s'han produït o s'estan produint.


Premi Ángel Rozas 1 Premi Ángel Rozas 2014. Digues amb qui vas i et diré com participes
23/01/2017

El llibre conjuga tres aspectes que són d’enorme actualitat en els darrers temps: la immigració, les xarxes socials i la participació social.

El fenomen migratori suposa un punt d’inflexió en les vides dels qui el protagonitzen i impacta en l’estructura social de la societat receptora. Com posen de relleu les dades i la recerca en el camp —i també la mera experiència quotidiana— el factor migratori és un eix de desigualtat que, per a moltes persones, se suma a altres posicions de desavantatge social per raó de classe, de gènere i d’edat. En aquest context, la integració de les persones immigrades en el mercat laboral i en l’àmbit educatiu, l’accés a béns i serveis, la participació en l’esfera politicoinstitucional i cultural, i, en definitiva, les seves condicions de vida són i han de ser tema d’estudi i d’intervenció social.