Publicació del llibre "La Maquinista Terrestre y Marítima. Poder y libertades. Movimiento obrero 1931-1956"


FotoLa Fundació Museu Historicosocial de la Maquinista Terrestre i Marítima i Macosa ha editat el llibre La Maquinista Terrestre y Marítima. Poder y libertades. Movimiento obrero 1931-1956. Amb aquest llibre, la Fundació inicia una etapa d'activitats i projectes centrats no solament en la memòria històrica dels treballadors sinó en l’anàlisi, la reflexió i la redacció de la nostra història.

Veure vídeo 19/06/2013