Mary Nash: "Feminidades y masculinidades: Arquetipos y prácticas de género", a l'Speakers' Corner


Foto La catedràtica d’història de la Universitat de Barcelona, Mary Nash, ha presentat l’obra col·lectiva Feminidades y masculinidades: Arquetipos y prácticas de género, que ha dirigit i que ha estat publicada recentment. Ens ha ofert una visió sobre els ideals de la feminitat i de la masculinitat a partir dels arquetipus de gènere que es van anar construint al llarg del segle XX. En contextos diferents (la bohèmia francesa, el cinema, el futbol, els discursos colonials, i nacionals, el feminisme, el món obrer i els mitjans rurals, culturals i polítics) s’anaren forjant icones femenines i masculines que expressen la complexitat dels arquetipus de gènere que emergeixen des de la conformitat i la transgressió, però també l’arrelament i la resistència de certs mites associats amb la fixació d’aquestes visions.

Ha presentat: Carme Porta, feminista i activista LGTB 

L'acte ha tingut lloc al Museu d'Història de Catalunya (plaça de Pau Vila, 3, al Palau de Mar, Barcelona).

Feu clic per veure:
-la invitació
-el vídeo de les intervencions

11/02/2015