Nova revista digital: 'Pasos a la izquierda'


Foto

Una nova revista digital, Pasos a la izquierda, aporta al debat polític materials teòrics i de reflexió innovadors, amb capacitat per servir d'aglutinant a una revitalització de tot el vast territori de l'esquerra sense adjectius, en un context tant espanyol com europeu. Al número 2, a més d'un interessant dossier sobre "Violència masclista, problema d'estat", els sindicalistes trobaran instruments útils de treball en el pròleg d'Alain Supiot a l'estudi de Bruno Trentin sobre la crisi del fordisme La ciutat del treball, així com en les aportacions d'Antonio Baylos "Model neoautoritari en la crisi i alternatives sindicals", i de Ramon Alós, "El sindicalisme davant un canvi de cicle". I moltes altres coses.20/01/2016