Transparència a la Fundació Cipriano Garcia de CCOO de Catalunya


Foto En la línia que segueix CCOO de Catalunya des de l'any 2005 per aconseguir transparència en l'ús dels recursos públics, la Fundació Cipriano Garcia de CCOO de Catalunya posa a disposició de la ciutadania algunes dades que poden ser d'interès en relació amb la seva activitat.

Feu clic per veure:
- Els estatuts de la Fundació Cipriano Garcia de CCOO de Catalunya.
- La composició del patronat i la gerència de la Fundació Cipriano Garcia de CCOO de Catalunya.

- El pla anual 2018 de la Fundació Cipriano Garcia de CCOO de Catalunya.
- La memòria d'activitats 2018 de la Fundació Cipriano Garcia de CCOO de Catalunya.

- Els comptes anuals auditats del 2018 de la Fundació Cipriano Garcia de CCOO de Catalunya.
- Els comptes anuals auditats del 2017 de la Fundació Cipriano Garcia de CCOO de Catalunya
- Els comptes anuals auditats del 2016 de la Fundació Cipriano García de CCOO de Catalunya.
- Els comptes anuals auditats del 2015 de la Fundació Cipriano Garcia de CCOO de Catalunya.
- Els comptes anuals auditats del 2014 de la Fundació Cipriano Garcia de CCOO de Catalunya.06/10/2016