Amb la participació de Javier Tébar, director de l'Arxiu Històric de CCOO de Catalunya

Denúncia davant el Consell de Drets humans de Nacions Unides sobre la impunitat dels crims contra la humanitat a Espanya


Foto Trial Internacional en col·laboració amb la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina i el Comitè Suïssa contra la impunitat del franquisme ha organitzar un acte el 28 de juny, a Ginebra, per denunciar, davant el Consell de Drets Humans de Nacions Unides, l'incompliment per part de l'Estat espanyol del dret Internacional dels Drets Humans i del Dret Penal Internacional per la impunitat dels crims contra la humanitat durant la Guerra Civil i els 40 anys de dictadura franquista.

A l'acte, hi intervindran: Jacinto  lara, advocat de la CEAQUA/APDHE; Begoña Lalana, advocada  de l'acusació particular crims del franquisme; Soledad Duque, representant de la CEAQUAT/Todos los niños robados tambien son mis niños, i Javier Tébar, director de l'Arixiu Històric de CCOO de Catalunya

28/06/2018