10a edició 2019

Premi Aurora Gómez a la lluita feminista en l'àmbit laboral 2019


Foto

La Fundació Cipriano García convoca el Premi Aurora Gómez a la lluita feminista en l'àmbit laboral, en la desena  edició del 2019. El Premi es concedeix a persones, col·lectius, entitats o organitzacions socials que s’han distingit per les seves actuacions en el món laboral i sindical per eradicar o disminuir les discriminacions per raons de gènere que es donen en aquests àmbits i, al mateix temps, atorgar valor al treball de les dones.

 

Termini de presentació de candidatures: 15 de setembre del 2019.
 

Bases del Premi Aurora Gómez a la lluita feminista en l'àmbit laboral 2019

Targetó del Premi Aurora Gómez a la lluita feminista en l'àmbit laboral 2019

 

 

Feu arribar a vostra candidatura a fcg@ccoo.cat

 

 

 28/06/2019