11a edició 2020

Premi Aurora Gómez a la lluita feminista en l'àmbit laboral 2020


Foto
La Fundació Cipriano García convoca el Premi Aurora Gómez a la lluita feminista en l'àmbit laboral, en la 11a edició del 2020. El Premi es concedeix a persones, col·lectius, entitats o organitzacions socials que s’han distingit per les seves actuacions en el món laboral i sindical per eradicar o disminuir les discriminacions per raons de gènere que es donen en aquests àmbits i, al mateix temps, atorgar valor al treball de les dones.
 
Termini de presentació de candidatures: 15 de setembre del 2020
 
 
 


12/02/2020