Revista catalana especialitzada en la història del segle XX

Publicat el número 12 de 'Segle XX, revista catalana d'història'


Foto

S’ha publicat el número 12 de Segle XX, revista catalana d’història que, amb periodicitat anual, pretén informar sobre l’estat de la recerca històrica i els principals debats historiogràfics, amb una voluntat crítica i plural.

Segle XX és una revista catalana especialitzada en la història del segle XX, que neix d’una col·laboració professional i independent entre historiadors universitaris i una organització amb un fort arrelament social com és CCOO de Catalunya, mitjançant la Fundació Cipriano García i coeditada juntament amb la Universitat de Barcelona. En aquest sentit, vol consolidar un àmbit de relacions que sempre ha existit de manera informal, però que, de ben segur, calia potenciar tal com s’ha fet en països com Itàlia, França i Alemanya.

Segle XX vol ser un espai de relació entre la universitat i la societat, amb l’objectiu de donar a conèixer la recerca històrica i els principals debats historiogràfics amb una voluntat crítica i plural, tenint en compte els departaments universitaris, centres de recerca consolidats i associacions interessades en el passat recent.

En aquest número podeu trobar-hi recerques i assaigs com el de Gabriel Alemán Rodríguez sobre la relació entre el Regne Unit i Egipte fixant les bases per a l’expansió capitalista estatunidenca al Carib a inicis del segle XX; el de Cielo Zaidenwerg sobre les “Claus històriques per a repensar la fonamentació teòrica de la identitat nacional argentina. Projectes patriòtics d'Ezequiel Ramos Mejía i Hipólito Irigoyen (1908-1919)”, o el de Francesc Vilanova “Rellegir taula de canvi: una esquerra perplexa en un país en transició (1976-1980)”, entre altres.

En l’espai “Debats”, Fernando Hernández Sánchez i Alessandro Pes tracten el diàleg al voltant de l’ensenyament de la història i la ciutadania.

Finalment, podeu trobar interessants ressenyes i notes de lectura, que permeten mantenir la informació tan interessant que s’hi publica.

Més informació10/03/2020