Publicat el número 8 dels Materials d'Història de l'Arxiu de CCOO de Catalunya

Cuando vengan los nuestros. Nando y Maruja: una historia de solidaridades, de Núria Sánchez Masip


Foto

“Cuando vengan los nuestros”, de Núria Sánchez Masip, nos remite a una lucha activa, no a una espera sino a un compromiso para que el deseo sea realidad. Esta es una aproximación que trata de rescatar el significado de la experiencia de aquellas personas a las que Manuel Vázquez Montalbán se refirió como “los peatones de la historia”.

Veure el llibre

Materials  d’Història de l’Arxiu

Aquesta col·lecció vol ser una eina per tal de difondre els estudis sobre el món obrer contemporani, segles XIX i XX. La voluntat és la d’incloure dins d’ella els resultats de recerques de caràcter inèdit que des d’una una multiplicitat de perspectives històriques s’aproximin de forma rigorosa i original als subjectes (homes i dones, grups, oficis i professions, organitzacions, comunitats, etc.) i les realitats (econòmiques, polítiques i culturals) que han anat configurant les formes de vida obrera i les seves manifestacions més diverses al llarg dels dos darrers segles de la nostra història.


TÍTOLS PUBLICATS

1. José Fernando Mota Muñoz, Mis manos, mi capital. Els treballadors de la construcció, les CCOO i l’organització de la protesta a la gran Barcelona (1964-1978)

2. Andrea Tappi, SEAT: modelo para armar. Fordismo y franquismo (1950-1980)

3. Isidor Boix, José Luis López Bulla, Carles Navales Turmos, Javier Tébar Hurtado (Ed.), Conversaciones en Colomers. Reflexiones sobre sindicalismo y política durante la transición a la democracia en España. Prólogo de Joan Carles Gallego Herrera

4. J.F. Mota Muñoz, J.M. Rúa Fernández i M. Vicente Izquierdo, “Cuellos blancos”: de empleados a trabajadores. El movimiento sindical de banca y ahorro en Barcelona (1955-1980)

5. Nadia Varo Moral, Las militantes ante el espejo. Clase y género en las CC.OO. del área de Barcelona (1964-1978)

6. Manuel Pérez Vera, La Pegaso: nuestra fábrica. Las CCOO como las habíamos imaginado (1966-1985)

7. L. Filella Carballo, Q. Fornés Salillas i J. Mayol Calvet, Millorant la qualitat i les condicions de treball a l’educació: 40 anys de la Federació d’Educació de CCOO construïm educació a Catalunya20/04/2020