Aprovades les bases

Convocatòria de reconeixement a les persones represaliades pel tardofranquisme


Foto
L’Ajuntament de Barcelona obre la porta a poder sol·licitar el reconeixement com a persona represaliada pel tardofranquisme a tots aquells veïns i veïnes de la ciutat que en el període comprès entre els anys 1960 i 1978 van patir violacions dels seus drets en la seva lluita per la defensa i la recuperació de les llibertats democràtiques, sindicals o dels drets nacionals o de l’autogovern de Catalunya, així com per la igualtat entre homes i dones.

Aquest és un projecte sorgit a les acaballes del darrer mandat municipal, amb l’aprovació d’un reglament que establia la creació d’una junta de valoració per a la declaració de persona represaliada pel tardofranquisme, així com la regulació dels requisits i el procediment perquè aquesta declaració pugui ser atorgada.
Ara, un cop aprovades les bases de la convocatòria, s’obre el termini per a la presentació de sol·licituds, que romandrà obert per un període de sis mesos i finalitzarà el 18 de gener del 2021. Les sol·licituds es poden presentar de manera telemàtica a través del següent enllaç (atesa l’actual situació excepcional derivada de la pandèmia sanitària i les mesures de prevenció establertes, de moment no és possible realitzar el tràmit presencialment a través de les oficines d’atenció ciutadana, però aquesta possibilitat està prevista i s’implementarà un cop ho permeti la situació).


21/07/2020