11a edició 2020. Candidatures presentades

Premi Aurora Gómez, a la lluita feminista en l'àmbit laboral 2020


Candidatura 01

Acció:  La lluita per la igualtat al sector sanitari

Persona/entitat proposada:

Silvia Espinosa López, responsable de dones i polítiques LGTBIQ a l’àrea de negociació col·lectiva de la Federación de Sanidad y de Servicios sociosanitarios de  CCOO

Presenta:  
Montse Sedó, secretària de les dones de Sanitat de CCOO de Catalunya

Descripció de l’acció:
Destacar la tasca que ha liderat a lo llarg del 2019 ala companya Silvia Espinosa, que té una gran trajectoròria profesional  a l’àmbit digualtat  al conseguint signar el Pla d'Igualtat d'una part del Grup Quiron que es l'empresa sanitaria privada mes important a nivell estatal.

El grup Quiron va ser denunciant al voltant del any 2017 per CCOO per no voler realitzar el PI, finalment l'any passat aconseguit fer una dura negociació a nivell estatal que a culminat signat un PI amb afectació de més de 10.000 professionals i que ben aviat es farà extensiu a 30.000 mes.

A estat gràcies al equip liderat per la Sílvia i format per Marisa Mañas de Valencia, Lola Segado de Andalucía i Montserrat Sedó de Catalunya


Candidatura 02

Acció: Lluita per la igualtat d’accés

Persona/entitat proposada:

Sector Generalitat de la Federació de Serveis a la Ciutadania

Presenta:  
Miguel Ángel Merino, responsable de negociació del sector de la Generalitat

Descripció de l’acció:
El Sector Generalitat de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO ha proposat i acordat en la Mesa Sectorial de Negociació del personal d'administració i tècnic de la Generalitat de Catalunya la implantació del currículum anònim o cec com a mesura per apropar-nos a la igualtat efectiva entre dones i homes.


Candidatura 03

Acció: III Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Barcelona

Persona/entitat proposada:

Secció sindical de CCOO de l’Ajuntament de Barcelona

Presenta:  
M. Rosa Tomas, secretària general de la secció sindical de l’Ajuntament de Barcelona

Descripció de l’acció:
La importància d’aquest Pla d’Igualtat és que, després d’una dura negociació on Comissions Obreres hem tingut un paper importantíssim, el Pla d’igualtat està pressupostat en 1.672.500 euros. I que aquest import gairebé la seva totalitat va dedicat a mesures per combatre la bretxa salarial.

A més de negociar i acordar altres mesures per la igualtat.


Candidatura 04

Acció: Transformar la societat des de la acció sindical i negociació col·lectiva a l’empresa PRONOVIAS

Persona/entitat proposada:

Secció sindical de CCOO de PRONOVIAS

Presenta:  
Yolanda Navarro, secretària de Polítiques d’Igualtat  de CCOO de Catalunya

Descripció de l’acció:
La Secció sindical de CCOO de PRONOVIAS ha signat un acord  amb Pronovias Group per a l’equiparació del permís de naixement entre mares i progenitors
 
Aquest acord preveu la igualació del permís a l’altre progenitor o progenitora, ampliant-lo en 4 setmanes més per naixement fins a arribar a les 16 setmanes, amb efectes de caràcter retroactiu a 1 de gener de 2020.  

Amb anterioritat la secció sindical va firmar amb la direcció de la empresa un acord de mesures de protecció integral davant la violència de gènere, que inclouen mesures per recolzar a víctimes de violència de gènere així com aconseguir de les empreses una responsabilitat corporativa per acordar projectes d’inserció laboral de les víctimes de violència de gènere.


Candidatura 05

Acció: Campanya El client no sempre té la raó. Per un lloc de treball segur per a les cambreres de pisos"

Persona/entitat proposada:

Sectorial d’Hostaleria de CCOO de Catalunya

Presenta:  
Xavier Ricart

Descripció de l’acció:
CCOO de Serveis proposa una serie de mesures per garantir  un lloc de treball segur per a les cambreres de pisos, personal especialment exposat a l’assetjament sexual. El fet de desenvolupar gran part de la seva activitat laboral a l’interior de les habitacions dels clients suposa per a elles un risc que fa inqüestionable la necessitat d’establir mesures i estratègies per prevenir-lo, i proposa a les empreses del sector que adquireixin un compromís ferm contra aquest flagell, i considera l’assetjament sexual per part de persones alienes a l’empresa com un risc a tenir en compte en les seves instal·lacions, adoptant totes les mesures preventives possibles perquè les seves treballadores no pateixin cap dany.


Candidatura 06

Acció: Taller, Dones, Asil i treball

Persona/entitat proposada:

CITE

Presenta:  
Esther Caballé, Fundació Pau i Solidaritat

Descripció de l’acció:
La realització del Taller Dones, Asil i treball per part del CITE és un molt bon instrument de sensibilització sobre la realitat de les dones refugiades i immigrades al nostre país i sobre les dificultats de la seva inserció laboral realitzat en el marc del programa de cooperació “Promoció de l’apoderament de les dones refugiades al Líban i Jordània per a l’eliminació de la violència amb base de gènere (VBG) i l’exercici dels seus drets”, de la Fundació Pau i Solidaritat i de l’Associació Catalana per la Pau.

05/10/2020