Declaració de suport de CCOO de Catalunya a la candidatura del Museo Sitio de Memoria ESMA - ex-Centre de Detenció, Tortura i Extermini a la Llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO


Foto

A través de la Convenció sobre la Protecció del Patrimoni Mundial Cultural i Natural, establerta el 1972 i ratificada per 191 països, l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) va crear el Comitè del Patrimoni Mundial, integrat per representants de 21 estats part elegits per l'Assemblea General amb mandats de quatre anys. Aquest comitè té com a missió avaluar les propostes de nominació a la Llista de Patrimoni Mundial que realitzen els estats part i examinar l'estat de conservació dels béns ja inscrits en aquesta llista.

L'any 2015, l'Estat argentí va iniciar les gestions necessàries per inscriure el Museo Sitio de Memoria ESMA - ex-Centre Clandestí de Detenció, Tortura i Extermini, dependent de la Secretaria de Drets Humans de la Nació, a la Llista Temptativa del Patrimoni Mundial de la UNESCO. L'any 2017 es va aconseguir aquesta inscripció com a pas previ a la tramesa de l'expedient d'inscripció definitiva; l'elaboració completa de la UNESCO recomana que es realitzi en almenys dos anys de treball.

En l'actualitat es troba en execució un pla de treball que preveu tots els aspectes requerits per la UNESCO per a la postulació a la Llista de Patrimoni Mundial, i que té prevista la finalització i el lliurament de l'expedient de nominació per al setembre del 2021.

La candidatura del Museo Sito de Memoria ESMA - ex-Centre Clandestí de Detenció, Tortura i Extermini es presenta davant el Comitè del Patrimoni Mundial de la UNESCO com a exponent de tots els espais per a la memòria de la República argentina i de l'Espai per la Memòria i per la Promoció i Defensa dels Drets Humans - ex-ESMA, en particular, per constituir un testimoni únic i excepcional del terrorisme d'estat basat en la desaparició forçada de persones, tipificat per Nacions Unides com un crim de lesa humanitat, i per ser també un testimoni únic i excepcional del valor de la persuasió i de consens social com a mitjà per aconseguir justícia.

En virtut d'això, la Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya, expressa el suport a la postulació del Museo Sitio de Memoria ESMA - ex-Centre Clandestí de Detenció, Tortura i Extermini, a la Llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO amb el propòsit de donar visibilitat internacional als crims de lesa humanitat comesos per la dictadura civicomilitar que va governar l'Argentina entre el 1976 i el 1983 i al procés de justícia exemplar aconseguit en democràcia gràcies a la lluita encapçalada pels organismes de drets humans.09/02/2021