Via Laietana, 16. 7a planta
08003 Barcelona.
Tel. 93 481 27 81
fcg@ccoo.cat
 contrast  
Idiomes


Identificació   Usuari/a    Password    què és això?


seminari
Salvador SeguíObjectius 


OBJECTIUS DEL SEMINARI SALVADOR SEGUÍ


Objectius generals

• Reforçar i actualitzar, permanentment, el concepte de sindicat de classe i nacional de CCOO de Catalunya, mitjançant la reflexió, el debat i la confecció de propostes de pràctiques concretes cap a l'interior i l'exterior del sindicat (el conjunt de treballadors i treballadores i el conjunt de la societat) i dels plantejaments que en cada moment i en cada circumstància entenguem que poden significar el reforçament i la millora dels drets socials i nacionals.

• Fer arribar amb força els nostres plantejaments al conjunt de treballadors i treballadores, i al conjunt de la societat.


Objectius específics

• Consolidar la promoció d'activitats del Seminari Salvador Seguí.

• Augmentar la implicació de tota l'estructura del sindicat en les activitats i les reflexions i propostes que s'hi duguin a terme.

• Davant el fort impacte de l'actual fenomen migratori, aprofundir en les propostes d'integració i cohesió social des de la perspectiva de sindicat de classe i nacional.

• Continuar dotant de contingut la nostra proposta de marc català de relacions sociolaborals.

• Treballar per la normalització de l'ús social de la llengua com a dret de ciutadania, especialment en l'àmbit del món del treball.

• Recuperar i projectar cap al futur les aportacions de destacats dirigents de les lluites per l'emancipació obrera, social i nacional de Catalunya, tot contextualitzant-les en el seu moment històric: Salvador Seguí, Francesc Layret, Joan Peiró, Ángel Pestaña, Cipriano García, Abdó Terradas, Josep Barceló, Isabel Vila, Josep Narcís Roca i Farreras, Ferrer i Guàrdia, Pi i Margall, Narcís Monturiol, etc.


El Seminari Salvador Seguí pretén propiciar un debat obert i àmpliament participatiu que aconsegueixi arribar a un nombre important de quadres sindicals de diferents sectors, i que garanteixi la diversitat de la realitat territorial de CCOO de Catalunya, per tal de continuar abordant els grans elements de reflexió, estretament vinculats a l'objectiu general de la constitució del Seminari, i esdevenir, així, un àmbit de reflexió social i sindical dels grans temes estratègics de futur que, en clau nacional i social, té pendents el nostre país i el nostre sindicat:

1. Afermar la nostra concepció d'identitat nacional construïda, també, a partir del reconeixement i la millora dels drets de ciutadania i d'un imprescindible alt grau de cohesió social.

2. A partir de la nostra consideració del dret de les persones al coneixement i l'ús de les llengües oficials d'un país, volem seguir treballant en la consolidació del dret de la ciutadania de Catalunya de conèixer i usar la llengua catalana en tots els àmbits de la vida social, entre ells el món del treball.

3. Seguir ampliant i socialitzant la visió de CCOO de Catalunya en relació amb la proposta d'aprofundiment de l'autogovern de Catalunya i en relació amb la proposta de finançament amb criteris d'autosuficiència, corresponsabilitat fiscal, solidaritat i esforç fiscal, tot apostant per fórmules que permetin un ampli consens social i polític a Catalunya i que, alhora, puguin contribuir, aportar idees i construir consensos en l'àmbit de l'estat.

4. Aprofundir i recuperar ¿i fer-ne pedagogia¿ la genètica fundacional de CCOO de Catalunya, definida amb claredat en els articles 1 i 2 dels nostres estatuts:

- Article 1: La Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya és una Confederació Sindical que agrupa seccions sindicals, sindicats de ram, federacions de ram i unions territorials, tots ells democràtics i de masses en els quals tenen cabuda tots els treballadors i totes les treballadores que viuen a Catalunya (...).

- Article 2: (...) Ben conscient de la comunitat d'interessos dels treballadors/es dels diversos pobles de l'Estat espanyol, i dels deures de solidaritat i coordinació respecte d'aquests, la CS de la CONC es federa voluntàriament en la Confederació Sindical de les Comissions Obreres d'Espanya (...).

© CCOO de Catalunya | Avís legal

Aquesta pàgina compleix els estàndards del World Wide Web Consortium (W3C) i és accessible per a persones discapacitades.

Codi XHTML 1.0 Transitional vàlid! CSS Vàlid! Nivell A de les Directrius d'Accessibilitat per al Contingut Web 1.0 del W3C-WAI